Paslaugų teikimo sąlygos

Aiškinimas

 

 

 1. 1. Vartojamos sąvokos: –
 1. a) “Užsakovas” – darbdavys, įdarbinimo įmonė, duomenų tikrinimo įmonė, viešoji įstaiga, mokymosi įstaiga ir panašios įmonės bei jų atstovai.
 2. b) “Paskyros savininkas” – užklausą užregistravęs ir paskyrą valdantis asmuo.
 3. c) “Individas” – tikrinamas asmuo.
 4. d) “Šaltinis” – asmuo ar organizacija, turinti prieigą prie reikiamos informacijos, pavyzdžiui, universitetas, įmonė, duomenų bazė.
 5. e) “Patvirtinimas” – Individo teikiamos informacijos patvirtinimas. Daugiau apie tai, ką galima tikrinti, rasite skyrelyje Paslaugos.

Teisinis-pagrindas

 

 

 1. 2. Šis susitarimas ir visi dėl jo kylantys nesutarimai turi būti sprendžiami remiantis Norvegijos įstatymais.

Naudotojo sutikimas

 

 

 1. 3. Užsakovas turi teisę užsakyti Individo duomenų patikrinimą per svetainę VeriFind (www.verifind.no), kurią yra prižiūri BlueCask.

 1. 4. Užsakovas turi būti užregistruotas VeriFind, visi patikrinimai turi būti užsakomi per VeriFind svetainę. 

Sutikimas

 

 

 1. 5. Norėdamas pradėti Individo patikros procesą, Užsakovas turi įsitikinti, kad Individas suteikė tam savo sutikimą. Daugiau informacijos rasite skyrelyje Informuokite kandidatą

 1. 6. Užsakovas įsipareigoja informuoti Individą iš anksto. Užsakovo gali būti paprašyta patvirtinti, kad Individas informuotas.

 1. 7. Jei kyla abejonė dėl Individo sutikimo duomenų patikrinimui, Meditor turi teisę atsisakyti vykdyti paslaugas.

Užklausos

 

 

 1. 8. VeriFind sistemoje saugoma asmeninė informacija neprieinama pašaliniams asmenimis. VeriFind tikrina tik Užsakovo ar Individo pateiktus duomenis, ir tik su Individo sutikimu.

 1. 9. VeriFind sutinka pateikti atsakymą į kiekvieną patikros užklausą, grįstą Šaltinio pateiktais duomenimis.

 1. 10. Užklausos vykdymo laikas yra nustatytas remiantis ankstesne patirtimi ir turėtų būti laikomas apytiksliu vykdymo laiku. Kiekvieną užklausą stengiamės įvykdyti kaip įmanoma greičiau, tačiau negalime garantuoti tikslaus įvykdymo laiko.

 1. 11. Jei užklausos vykdymas užtrunka, apie tai jumis pranešime elektroniniu paštu ir stengsimės pabaigti užsakymo vykdymą kaip įmanoma greičiau.

 1. 12. Meditor / VeriFind pateiks vieną iš galimų užklausos atsakymų variantų. Jei užsakymą sudarė kelios skirtingos paslaugos, rezultatas bus apibrėžiamas pagal didžiausią nuokrypį nuo pateiktos informacijos.

GREEN – Viskas patvirtinta
Informacija patvirtinta – Individo pateikti duomenys sutampa su tuo, ką patvirtina Šaltinis.

YELLOW – Nerasta / Informacija neprieinama
Informacija ar jos dalys negali būti patvirtintos dėl Šaltinio apribojimų. Tai nereiškia, kad informacija yra neteisinga.

ORANGE – Nedideli neatitikimai
Informacija arba jos dalys nepatvirtintos dėl nedidelių neatitikimų taro informacijos, kurią kandidatas pateikė savo gyvenimo aprašyme, ir Šaltinio turimos informacijos.

RED – Dideli neatitikimai
Informacija ar jos dalys nėra patvirtintos dėl didelių neatitikimų.

 1. 13. Jei informacija patvirtinta, bet Užsakovas mano, kad duomenys nėra teisingi, Užsakovas arba Individas privalo pateikti įrodymus, paneigiančius Šaltinio pateiktą informaciją.

 1. 14. Jei informacija nepatvirtinta, bet Užsakovas mano, kad ji turėtų būti patvirtinta, Užsakovas arba Individas privalo pateikti įrodymus, paneigiančius Šaltinio pateiktą informaciją.

 1. 15. Jei informacija nepatvirtinta, nes trūksta tam tikrų dokumentų, Užsakovas arba Individas privalo pateikti reikiamus dokumentus.

 1. 16. “Nepatvirtinta” ir “Trūksta informacijos” taip pat yra rezultatai, ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

 1. 17. Užsakovo atsakomybė yra užtikrinti, kad patikrinimui pateikiama visa reikalinga informacija. Tikrinama tik užsakymo metu pateikta informacija.

 1. 18. Nors dedame visas pastangas siekdami užtikrinti mūsų teikiamų rezultatų teisingumą, visiško tikslumo garantuoti negalime.

Saugumas

 

 

 1. 19. Meditor / VeriFind sutinka išlaikyti duomenų bazių bei perdavimo sistemų saugumą, įskaitant visų Užsakovo ir Individo duomenų saugumą.

 1. 20. Užsakovas žino ir sutinka, kad VeriFind saugotų detalų kiekvieno patvirtinimo įrašą, kad šie įrašai būtų prieinami duomenų tikrintojui bei Užsakovui. Pabaigus užsakymą, Užsakovas gali ištrinti visus dokumentus, patalpintus į VeriFind.

Baigiamoji dalis

 

 

 1. 21. Pagal šį susitarimą Užsakovas gali užsakyti informacijos tikrinimo paslaugą iš Meditor / VeriFind trečiosios šalies vardu ir atskleisti gautus rezultatus trečiajai šaliai.

 1. 22. Individas turi pasirašyti sutikimą atskleisti informaciją trečiajai šaliai. Daugiau informacijos rasite Informuokite kandidatą.

 1. 23. Užsakovas sutinka, kad informacija, gauta iš Meditor / Verifind, nebus kitaip perduodama, platinama, atskleidžiama ar perduodama jokiems privatiems ar juridiniams asmenims, išskyrus Individą, kurio informacija buvo tikrinta.

 1. 24. Pagal šį susitarimą Užsakovas sutinka iš Meditor / VeriFind gautą informaciją apie trečiąją šalį perduoti tik jai.

Atsakomybs apribojimas

 

 

 1. 25. Meditor / VeriFind negarantuoja iš Šaltinių gautos informacijos teisingumo ir tikslumo. Meditor / VeriFind neprisiima atsakomybės už šaltinių pateiktos informacijos netikslumą ar klaidingumą, o taip pat už tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar iš anksto numatytus nuostolius, kylančius dėl šios informacijos panaudojimo.

 1. 26. Remiantis šiuo susitarimu, abi šalys (Meditor ir Užsakovas) sutinka laikytis visų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių numatytą veiklą ir paslaugas, įskaitant duomenų apsaugos įstatymą, susijusį su informacijos ir įrašų privatumu bei konfidencialumu. 

    

Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

 

 

 1. 27. Meditor / VeriFind pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias paslaugų teikimo sąlygas be išankstinio įspėjimo.