Vilkår for bruk av Meditor sine tjenester

Definisjoner

 

 

 1. 1. I disse vilkårene for tjenesten, med mindre annet fremgår av sammenhengen –
 1. a) “Oppdragsgiver” refererer til arbeidsgivere, bemanningsbyråer, bakgrunnssjekkfirmaer, myndighetsorganer, utdanningsinstitusjoner og lignende organisasjoner og enheter som opptrer på vegne av disse virksomhetene.
 2. b) “Kontoinnehaver” refererer til eieren av en konto registrert av en Oppdragsgiver.
 3. c) “Kandidaten” refererer til personen som er gjenstand for verifisering.
 4. d) “Kilde» refererer til den som eier og har tilgang til den informasjonen som det er bedt om, for eksempel et universitet, et selskap eller en database.
 5. e) “Verifisering”, «bakgrunnssjekk» eller «oppdrag» refererer til tjeneste for å verifisere en persons detaljer, inkludert yrkeserfaring, utdanning og annen informasjon Oppdragsgiver ønsker å bekrefte. Se Tjenester

Jurisdiksjon

 

 

 1. 2. Denne avtalen og eventuelle tvister eller krav som følge av eller i forbindelse med den eller dets innhold (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

Brukeravtale

 

 

 1. 3. Oppdragsgivere er kvalifisert til å bestille verifiseringsoppdrag gjennom VeriFind sin nettside (www.verifind.no) driftet av BlueCask.
 2. 4. Oppdragsgivere må være registrerte brukere av VeriFind og alle oppdrag må bestilles i VeriFind.

Samtykke

 

 

 1. 5. For å behandle en bakgrunnssjekk på en enkeltperson, må Oppdragsgiver bekrefte at vedkommende har gitt sitt samtykke til verifisering før sjekken blir utført. Se Informer Kandidaten
 2. 6. Det er Oppdragsgivers ansvar å informere Kandidaten på forhånd. Du kan bli bedt om å dokumentere at slik informasjon er gitt.
 3. 7. Hvis det er tvil om en persons samtykke til bakgrunnssjekk, forbeholder Meditor / VeriFind seg retten til å nekte tjenesten.

Håndtering-av-forespørsler

 

 

 1. 8. VeriFind er ikke en oppslagsdatabase, og personopplysninger om en kandidat kan ikke søkes etter eller spørres på. VeriFind vil bare bekrefte data fra Oppdragsgiver eller Kandidaten, med samtykke fra Kandidaten.
 2. 9. VeriFind aksepterer å gi svar på alle verifiseringshenvendelser via VeriFind, basert på data/tilbakemeldinger/svar fra våre kilder.
 3. 10. Svartid for henvendelser er basert på erfaring / historiske data, og bør behandles som estimater. Alle anstrengelser blir gjort for å levere svar/resultater innen avtalt tid. Svar kan ikke garanteres innen behandlingstid for enhver henvendelse, siden dette avhenger av Kildene.
 4. 11.Ved betydelige forsinkelser vil vi kontakte deg via e-post for å varsle deg om forventet leveringstid og alternativt også årsaken til forsinkelsen, og hvilke skritt vi tar for at Kilden skal gi svar/tilbakemelding ved første mulige anledning.
 5. 12. Meditor / VeriFind vil gi en av følgende 4 mulige rangeringer på våre bakgrunnssjekk-rapporter. Hvis en bestilling inneholder flere tjenester, vil resultatet være basert på det mest alvorlige funnet, og vise fargekoden deretter:

GRØNT – Alt ok
Opplysningene er bekreftet – det er en eksakt match mellom de data som leveres av Oppdragsgiver eller Kandidaten, og det som en Kilde kan bekrefte.

GULT – Mangler / Utilgjengelig
Informasjonen, eller deler av den, kan ikke bekreftes, fordi Kildens arkiver/databaser er ufullstendig, unøyaktig eller utilgjengelig. Dette betyr ikke at informasjonen er feil.

ORANSJE – Mindre avvik
Informasjonen, eller deler av den, er enten ikke bekreftet eller inneholder mindre feil og avvik. Avvikene trenger ikke være alvorlige.

RØDT – Store avvik
Informasjonen, eller deler av den, er enten ikke bekreftet eller inneholder feil og avvik av stor betydning for oppdraget.

 1. 13. Når informasjon er bekreftet av en Kilde og en Oppdragsgiver likevel mener at det er et avvik i dataene, er det Oppdragsgivers eller Kandidatens ansvar å skaffe dokumentasjon på at det er feil i svar/tilbakemeldinger levert av Kilde.
 2. 14. Når informasjon ikke er bekreftet og Oppdragsgiver likevel mener at innholdet burde vært bekreftet, er det Oppdragsgivers eller Kandidatens ansvar å skaffe dokumentasjon på at det er feil i svar/tilbakemeldinger levert av Kilde.
 3. 15. Når et oppdrag returneres eller kanselleres som ubekreftet på grunn av manglende dokumentasjon, er det Oppdragsgivers eller Kandidatens ansvar å skaffe nødvendig dokumentasjon for å sikre gjennomføring.
 4. 16. Resultater som «ikke bekreftet» eller «kan ikke bekreftes» er fortsatt et resultat, og en refusjon av en eventuell betaling vil ikke bli innvilget i slike tilfeller.
 5. 17. Det er Oppdragsgivers ansvar å sørge for at grunnlagsmateriale/data som blir gitt er komplett. Bare informasjon som er gjort tilgjengelig for Meditor / VeriFind vil bli verifisert av Kilden.
 6. 18. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre at korrekte resultater blir levert, kan ikke nøyaktigheten garanteres.

Sikkerhet

 

 

 1. 19. Meditor / VeriFind skal innføre og opprettholde en rimelig kontroll for å sikre integriteten og sikkerheten til egen database og dataoverføringssystemer, herunder sikkerheten til alle data levert/lastet opp av Oppdragsgiver og Kandidaten.
 2. 20. Oppdragsgiver erkjenner og godtar at det i VeriFind opprettholdes en oversikt over hver henvendelse / bestilling som er gjort, og at disse opplysningene gjøres tilgjengelig for den som utfører selve bakgrunnssjekken og Oppdragsgiver. Etter fullført levering kan Oppdragsgiver slette alle opplastede dokumenter fra VeriFind etter eget ønske.

Distribusjon

 

 

 1. 21. En Oppdragsgiver kan motta/innhente resultater fra Meditor / VeriFind iht. til denne avtalen på vegne av tredjepart og kan frigi informasjonen til en slik tredjepart.
 2. 22. Kandidaten må samtykke til offentliggjøring av informasjon til en tredjepart. Se Informer Kandidaten
 3. 23. Oppdragsgiver er enig i at den ikke kan fristille, overføre, distribuere, dele eller avsløre informasjon som den har innhentet fra Meditor / VeriFind til noen annen enhet eller enkeltperson, enten for salg eller gratis, med unntak av Kandidatens selv.
 4. 24. Oppdragsgiver aksepterer også at hvis den mottar/innhenter informasjon fra Meditor / VeriFind iht. denne avtalen på vegne av en tredjepart, kan slik informasjon frigis til den andre enheten bare på betingelse av at den andre instansen ikke vil fristille, overføre, distribuere, dele eller på annen måte avsløre noe av den informasjon som er innhentet fra Meditor / VeriFind til annen tredjepart eller individ, for salg eller gratis, med unntak av Kandidaten selv.

Ansvarsfraskrivelse

 

 

 1. 25. Meditor kan ikke garantere fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet i informasjon fra våre Kilder, og fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller mangler i opplysninger gitt av slike Kilder, inkludert direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader som følge av bruk av informasjonen som er gitt, verifisert eller behandlet i VeriFind iht. denne avtalen.
 2. 26. Begge parter (Meditor og Oppdragsgiver) er enige om å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som regulerer virksomheten og tjenestene som tilbys i henhold til denne avtalen, herunder særlig alle lover om personvern og konfidensialitet av informasjon og personopplysninger.

Vilkår

 

 

 1. 27. Meditor / VeriFind forbeholder seg retten til å endre vilkårene for tjenesten uten varsel når det måtte være nødvendig.