Žinių bazė /

Informuokite kandidatą

Informuokite iš anksto

Duomenų patikra yra atliekama atvirai ir be jokių paslapčių, tačiau tam reikia aiškaus išankstinio kandidato informavimo.

Kandidatas turėtų būti informuotas iš anksto, kad galėtų užduoti jam rūpimus klausimus ir pateikti reikiamus dokumentus. Savo ruožtu kandidatas turėtų informuoti darbdavį/ Meditor, jei yra numatęs tam tikrus duomenų patikros apribojimus arba jei patikros metu iškyla nesklandumų.

Inform

Patalpinkite informaciją apie būsmų darbuotojų patikrą savo įmonės elektroninėje svetainėje. Pridėkite ją prie darbo skelbimo. Nesate tikri, ką pasakyti? Svarbiausia kalbėti konkrečiai. Paaiškinkite, kuo jūs užsiimate, kodėl ir ką pasitelkiate į pagalbą (jei bendradarbiaujate su duomenų patikros įmone) šiame procese.

Gaukite sutikimą

Informuoti kandidatą yra svarbu, bet tai – tik pusė darbo. Reikia, kad kandidatas sutiktų su duomenų patikra, būtent todėl būtina laiku suteikti tikslią informacija apie patikros procesą. Tik tada, kai kandidatas yra gerai informuotas apie duomenų patikros procesą, jis gali su juo sutikti.

Asmens duomenų tvarkymas turi būti paremtas savanorišku, aiškiu bei informuotu sutikimu. Raštiškas sutikimas – tai dokumentas, įrodantis kandidato sutikimą dėl duomenų patikros proceso.

SVARBU PRISIMINTI: Sutikimas visada yra savanoriškas.

Pagrindiniai reikalavimai sutikimui

  • Turi būti raštiškas ir lengvai perduodamu formatu
  • Jame nurodomas kandidato vardas, gimimo data bei kontaktinė informacija
  • Paaiškina, kokiam tikslui sutikimas yra suteiktas
  • Pateikia duomenų tikrintojo vardą/ pavadinimą bei kontaktus
  • Sutikimas pasirašomas, įrašoma data, gali būti nurodoma galiojimo data
  • Parašytas kandidatui suprantama kalba

Reikalavimai raštiškam sutikimui yra nustatyti Vyriausybės ir, nors atskirose šalyse jie gali šiek tiek skirtis, tarptautinės gairės yra panašios.

Lietuvoje galiojantys reikalavimai aprašyti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. Europos Sąjungoje galiojantys reikalavimai aprašyti Europos Komisijos.

Norėtumėte sužinoti, kas yra įprasta ir / ar legalu Lietuvoje ar už jos ribų? Reikia pagalbos kuriant tekstus žmogiškųjų išteklių elektroniniams puslapiams? Norite sužinoti, kaip turėtų atrodyti raštiško sutikimo forma? Susisiekite su mumis.