Žinių bazė /

Teisiniai apribojimai

Duomenų patikra be abejonės yra teisėtas procesas. Būtų keista, jei faktų dokumentavimas būtų uždraustas, tačiau vis tiek yra daug žmonių, kurie nėra tikri, ar tai leistina. Kadangi gali būti tikrinami labai įvairūs duomenys, svarbu žinoti, kad yra tam tikrų apribojimų.

Duomenų patikra gali atskleisti daug informacijos, įskaitant kriminalinę praeitį, finansinę padėtį, įsidarbinimą, išsilavinimą ir t.t..

Nors kartais tai gali atrodyti kaip privatumo pažeidimas, yra įstatymų, apsaugančių asmenis nuo netinkamo informacijos surinkimo ar panaudojimo. Šie įstatymai priklauso nuo šalies, tačiau iš esmės yra panašūs.

Norint užtikrinti tikrinamos informacijos teisingą panaudojimą tiek tikrinamasis, tiek patikrą užsakantis asmuo turi suprasti, kokia informacija gali ar negali būti tikrinama vertinant tinkamumą įdarbinimui. Nuoseklus šių taisyklių laikymasis užtikrina teisingą ir teisėtą atrankos procesą.