Medlemskap

AchillesJQS.logo.
Meditor AS er godkjent i Achilles JQS (Joint Qualification System), som er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk. Les mer på www.achilles.com/en/JQS eller se Meditors sertifikat (PDF).

 

HRNorge.logo.
HR Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon for profesjonelle HR-folk og virksomheter. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca. 3.000 individuelle og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor. Les mer på www.hrnorge.no