Om oss

Meditor er ikke en helt typisk leverandør av bakgrunnssjekk. Vi er ikke er en privatetterforsker eller et sikkerhetsselskap, og ser ikke på kandidaten som en risiko eller trussel. Tvert imot, vi er på begge sin side; både oppdragsgiver og kandidat, og hjelper kandidaten å bekrefte sin historikk.

Download PDFLast ned PDF
Vi sjekker aldri uten et samtykke, velger ikke side, og tar ikke oppdrag som ses på som uetiske, ulovlige eller unødvendige. Vi ber våre kunder om å holde seg til det som er relevant og viktig.

Der mange av våre konkurrenter tilbyr bakgrunnssjekk som en ekstraservice eller tilleggstjeneste til et annet forretningsområde, har vi kun en prioritet. Det gir oss 100% fokus på bakgrunnssjekk, og gjør at vi leverer raske og nøyaktige resultater.

Kart

Som en uavhengig leverandør produserer vi ikke egen informasjon, men sjekker opprinnelse og gyldighet på informasjon produsert av andre. Vi har ingen interesse i eller bindinger til kandidaten utenom selve verifiseringen. Slik er vi helt fristilt og nøytral, og unngår interessekonflikter.

Meditor er kanskje ikke verdens største leverandør av bakgrunnssjekk, men vi vokser. Det samme gjør vårt nettverk av dedikerte ansatte og partnere. Det gir oss ubegrenset rekkevidde, internasjonal tilstedeværelse og lokal kunnskap. Vi er foretrukket av et voksende antall multinasjonale selskaper. Der de har sin virksomhet, der følger vi etter.