Kunnskapssenteret /

Bruk av resultater

Bakgrunnssjekk kan gi svar på mange av de spørsmålene du måtte ha om en kandidat eller en virksomhet. Brukt riktig kan den avdekke alvorlige avvik eller viktig informasjon, og gi deg muligheten til å ta bedre og riktigere beslutninger i tide.

Du har likevel ingen garantier for at en seleksjonsprosess blir ENKLERE. Resultatene av bakgrunnssjekk kan gjøre at du tviler på dokumentasjonen du tidligere har fått, det kan dukke opp ny informasjon, eller du oppdager noe som utløser varslingsplikt eller krever at du foretar deg noe du ikke hadde planlagt eller forutsett.

Tips

1) Velg kriterier

Forhåndsdefiner hvilke resultater / kriterier som skal aksepteres, og hvilke som krever en ny vurdering/evaluering.

2) Velg konsekvenser

Bestem hvilke reaksjoner/handlinger som skal tas i bruk, og hvordan prosessen skal foregå. Slike reaksjoner kan f.eks. være en ny evaluering, oppfølgingsspørsmål til kandidaten, varsling til en bestemt instans/høyere nivå eller en avslutning av den pågående prosessen.

3) Foreta vurdering

Når resultater/rapporter fra en bakgrunnssjekk gjennomgås er det viktig å huske at disse aldri blir bedre enn grunnlagsmaterialet. Hvis en CV er vag eller ufullstendig, vil også en bakgrunnssjekk kunne være mangelfull, siden den ofte bekrefter eller avkrefter informasjon i tilgjengelig dokumentasjon. Hvis denne informasjonen mangler, finnes det heller ikke noe å sjekke.

Det at det oppdages mangler, feil og avvik i en bakgrunnssjekk betyr ikke at kandidaten ikke kan ansettes. Virksomheten må ta en selvstendig vurdering, og er selv ansvarlig for bruken av resultatene.

4) Ranger funn/resultater
For å kunne ta i bruk resultatene på en effektiv måte, kan en rangering være smart. Enten ved bruk av en enkel fargeskala (grønt = verifisert, gult = mangler, rødt = avvik) eller klassifisert ved navn. Hva du kaller ting, er mindre viktig, så lenge du vet betydningen.

Husk at årsaken til mangler eller avvik kan være at feil informasjon er oppgitt (kandidaten har skiftet navn, skrivefeil, feil oversettelse), slik at man må nøste litt fram og tilbake før man får et svar man kan bruke. Det er viktig å huske på at det like gjerne kan være kilden som tar feil, og ikke nødvendigvis kandidaten. Feilkildene finnes på begge sider.

Vertifisert

 

 
Informasjonen man sjekker er korrekt og uten feil, og bekreftet av en relevant kilde. Det betyr at det er samsvar mellom det en kandidat sier og det kilden kan bekrefte.

Mangler

 

 
Noen ganger lar ikke registreringer seg bekrefte. Det betyr ikke at det er feil eller avvik. Kilden (skolen eller selskapet) kan være utilgjengelig; konkurs, nedlagt eller fusjonert. Det kan også være at arkivene bare går et visst antall år tilbake i tid. Kandidaten kan ha studert ved skolen, selv om skolen ikke kan bekrefte.

Avvik

 

 
Kilden er tilgjengelig, og kontakt oppnås, men kilden bekrefter noe annet enn det kandidaten sier. Avviket kan rangeres etter alvorlighetsgrad eller sannsynlighet for feil, alt etter hva man har mest utbytte av. Husk at avvik ofte skyldes feil som ikke er løgn eller bevisst manipulering, men like gjerne slurv, misforståelser eller uvitenhet.

Meditor – bruk av resultater

Meditor henvender seg alltid til en kilde som er relevant og riktig for formålet. Siden vi ikke utfører referansesjekk unngår vi kilder oppgitt av kandidaten. Av hensyn til personvernet unngår vi også henvendelser til fellesadresser eller ubemannede postbokser, der innholdet kan spres internt, også til uvedkommende.

Vi kan ikke garantere at kilden gir oss et svar som stemmer, men basert på erfaring og metoder, anser vi våre kilder som pålitelige. De vet hvem vi er og kjenner våre saksbehandlere og prosedyrer, og svarer oss når de har tid og mulighet. Skulle vi likevel få svar som synes feil eller mangelfulle, fortsetter vi dialogen til vi har svar som kan brukes av vår oppdragsgiver.

Våre Screenere er veldig konkrete i sine henvendelser, og spesifiserer nøyaktig hva vi leter etter. Det hender likevel at kilden gir oss et mer utfyllende svar enn vi har bedt om. Vi manipulerer ikke svar/bekreftelser, men inkluderer det i våre rapporter, selv om innholdet kan være fordelaktig eller negativt for kandidaten.