Bakgrunnssjekk gir utvilsomt fordeler. Noen er allment kjent, andre er mindre åpenbare. Her har vi listet opp Topp 10 grunner til hvorfor bakgrunnssjekk lønner seg.

1) Ivaretar kandidaten

Den eneste måten å sikre kandidaten en rettferdig evaluering er gjennom bakgrunnssjekk. Prosessen lar kandidaten bevise og dokumentere sin egen historie og bakgrunn, og gir en verdifull bekreftelse. Slik unngår rett person å bli forbigått i køen av noen som kanskje ikke har papirene sine i orden.

2) Sikrer likebehandling

Elementene i en bakgrunnssjekk bidrar til likebehandling. Det at kandidater møter de samme kravene, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, nivå eller nettverk – det skaper strømlinjeformede prosesser, sikrer større aksept og felles forståelse, og bidrar til at alle behandles likt.

3) Bedre beslutningsgrunnlag

Bakgrunnssjekk graver litt dypere, og gir både mer og riktigere informasjon. Mye av det man normalt må spørre kandidaten om i et intervju eller underveis i rekrutteringsprosessen blir besvart i en bakgrunnssjekk. Slik får man et større faktagrunnlag å basere valgene på, og kan ta bedre beslutninger i tide.

4) Tilfredsstiller kundekrav

Som leverandør blir du mer attraktiv når du kan dokumentere en systematisk bakgrunnssjekk. Mange krever etter hvert bakgrunnssjekk, spesielt aktører innen olje/gass/energi og også bank/finans/forsikring. Flere er spesifikke i sine krav til innholdet, og sikrer at de har «ryggen fri» om noe skulle vise seg å ikke stemme.

5) Tilfredsstiller myndighetskrav

For flere virksomheter og funksjoner stiller myndighetene krav til dokumentasjon. Roller innen infrastruktur krever sikkerhetsklarering, finanssektoren krever sertifisering, arbeid med barn og ungdom krever politiattest, og stadig flere områder i samfunnet får tilsvarende krav med elementer av bakgrunnssjekk.

6) Tilfredsstiller kvalitetsstandarder

Uansett om virksomheten har en egen kvalitetsstandard eller er sertifisert iht. en ISO-standard, så er utfordringene de samme. Man må ha etablerte planer, og dokumentere gjennomføringen. Bakgrunnssjekk skaffer tilveie mye av den informasjonen som kreves dokumentert, og gir både virksomheten og revisoren en enklere hverdag.

7) Forbedrer sikkerheten

Å vite hvem du ansetter eller leier inn, at deres bakgrunn og kompetanse stemmer, og at de ikke har noen skjult agenda for sin interesse i virksomheten – det gir bedre sikkerhet. Sikkerhet er ikke bare å holde uvedkommende ute, men å vite hvem som er på innsiden. Bedre sikkerhet gir mindre fare for skade, ulykker eller sabotasje.

8) Ivaretar omdømmet

Brudd på virksomhetens sikkerhet eller kvalitetsstandarder kan få fatale konsekvenser for operasjoner og omdømme. Det samme kan en feilansettelse som ennå ikke har forårsaket noen slik direkte fare eller skade. Selve feilvurderingen kan være alvorlig nok i seg selv, og skape inntrykk av en virksomhet som ikke tar ansvar.

9) Skaper mer åpenhet

Bakgrunnssjekk handler ikke om mistanke, gransking eller hemmeligheter. Det å venne samfunnet og den enkelte til at informasjon kan etterspørres, vises fram, verifiseres og dokumenteres er med på å gjøre det til noe naturlig og dagligdags. Bare slik kan man få en nødvendig åpenhet om temaet bakgrunnssjekk.

10) Sparer tid og penger

Som en naturlig konsekvens av de 9 punktene over vil virksomheten også spare tid og ressurser. Rett informasjon er tilgjengelig tidligere, færre uavklarte spørsmål, færre feilansettelser, mindre fare for skader og uønskede hendelser. Alt er gevinster som også er økonomisk gunstig for en virksomhet.