Kunnskapssenteret /

Hva kan jeg sjekke?

I utgangspunktet kan det meste sjekkes. Det betyr ikke at det er lurt. Ønsker du å holde kandidater, kunder og myndigheter fornøyd, bør du velge det som er RELEVANT og VIKTIG.

Dette er informasjon som kan inngå i bakgrunnssjekk ved rekruttering:

Innhold Veldig vanlig Ofte Sjelden
ID / Identitet x
Utdanning x
Yrkeserfaring x
Sertifikat / faglige kvalifikasjoner x
Kredittsjekk / finansiell historikk x
Referanseintervju x
Offentlig godkjenning / Løyve x
Næringsinteresser x
Mediesøk (googling) x
Bostedsadresse x
Narkotikatesting x
Språktest x
Konkurs x
Politiattest / vandel x
Sivile søksmål x
Alkoholtesting x
Næringsforbud / karantene x
Arbeidstillatelse / VISA x
Referansekontroll x
Globale sanksjoner x

Husk at det er geografiske forskjeller. Det som er lov i ett land kan være forbudt i et annet, og det kan også være forskjeller på hvilke metoder som bør brukes. Ikke alle tjenestene over kan gjennomføres like enkelt overalt. Noen kilder krever betaling for å bekrefte informasjon. Spør oss, så viser vi deg hvor det er restriksjoner eller hva som kan være komplisert.

Noen sjekker det samme for alle stillinger, mens andre har differensiert innholdet basert på det ansvaret kandidaten skal ha. Den første varianten bidrar til strømlinjeformede prosesser, mens den siste gir mer målrettet innsats. Det er fordeler og ulemper med begge alternativene.

Les mer under Tjenester.