Kunnskapssenteret /

Hvem bør jeg sjekke?

Alle som ansettes eller leies inn kan sjekkes, men ta hensyn til kandidatens ønsker og restriksjoner.

Bakgrunnssjekk kan enten gjøres av den kandidaten man har bestemt seg for å ansette (førstevalget), eller man kan sjekke de mest aktuelle kandidatene, og slik gjøre bakgrunnssjekk til et supplerende og effektivt sorteringsverktøy.

Erfaring viser at rekkefølgen kan skifte når flere sjekkes; favoritten eller førstevalget er ikke nødvendigvis det etter bakgrunnssjekk.

Noen virksomheter velger oftere bakgrunnssjekk for høyere stillinger enn for stillinger på et lavere nivå. Det er ingenting som tilsier at dette er mer fornuftig enn noe annet. Behovet er like aktuelt uavhengig av nivå. Det er ofte de ansatte ”på gulvet” som håndterer og har tilgang på penger, varer, verdier og nøkler/koder.

Det er også mulig å sjekke personer som allerede er ansatt; og ikke bare jobbsøkere, f.eks. ved forflytting fra ett nivå til et annet, eller ved skifte av avdeling, stilling eller ansvarsområde. Flere virksomheter praktiserer en slik ny/oppgradert bakgrunnssjekk (re-screening) for å tilfredsstille virksomhetskrav til risikohåndtering.

Fordeler med å sjekke alle vs. noen:

  • rekrutteringen blir mer strømlinjeformet og forutsigbar
  • ingen kandidater føler seg spesielt utpekt eller mistenkeliggjort
  • enklere for egen HR-stab/rekrutterere å forholde seg til prosessen
  • brukere blir raskere familiær med bakgrunnssjekk, muligheter og innhold
  • man kan starte tidligere i prosessen, og få svarene/resultatene i god tid
  • konseptet ”jo større garn desto mer fisk” gjelder:
  • – avdekker flere kandidater med mindre feil, avvik og misforståelser
  • – avdekker flere grove tilfeller, inkludert de man ikke bør ansette

Når utføres bakgrunnssjekk?
Noen bedrifter (30%) bakgrunnssjekker etter 1. gangs intervju. Flesteparten (55%) sjekker etter 2. gangs intervju, mens 15% sjekker sine allerede ansatte.