Kunnskapssenteret /

Informer kandidaten

Informer først

Starten på et potensielt samarbeid, ansettelse, innleie eller en hvilken som helst annen avtale er basert på tillit. Bakgrunnssjekk er noe man gjør åpent og uten hemmelighold, men det forutsetter god og tydelig kommunikasjon i forkant.

Kandidaten bør informeres tidlig, for slik å kunne komme med spørsmål, avklaringer og nødvendig dokumentasjon. På samme måte kan oppdragsgiver tidlig bli varslet hvis kandidaten har restriksjoner, eller det er andre hindre for at prosessen kan gå videre.

Inform

Legg informasjon ut på nettsiden, på dedikerte jobb-faner og i virksomhetens online CV-portal. Inkluder det i stillingsannonser, og nevn det i tilbudsdokumentet du gir kandidaten. Usikker på formulering og innhold? Det viktigste er å være konkret. Forklar hva du gjør, hvorfor og (hvis du bruker en profesjonell leverandør) hvem som eventuelt bistår i prosessen.

Innhent samtykke

Det å informere er viktig, men likevel bare halve jobben. Prosessen forutsetter også at kandidaten samtykker til bakgrunnssjekk, og det er derfor informasjonen som gis må være tydelig og i tide. Bare slik kan kandidaten vite hva det samtykkes til.

Behandling av personopplysninger skal være basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Selve dokumentet er det skriftlige beviset på at kandidaten har samtykket.

VIKTIG Å HUSKE: Et samtykke er alltid frivillig. Ingen kan tvinges til å godta bakgrunnssjekk.

Generelle krav til samtykket

  • skriftlig og i et format som lar seg formidle
  • inneholder kandidatens navn, fødselsdato og kontaktinformasjon
  • beskriver hensikten; hva det samtykkes til
  • beskriver hvem fullmakten er gitt til; navn og kontaktinformasjon
  • signert og datert, gjerne med angivelse av varighet / gyldighet
  • på et språk kandidaten forstår
Kravene til et samtykke er regulert i lover og regler, og selv om det er forskjeller fra land til land, er det en bred internasjonal enighet om kandidatens rettigheter.

For Norge, se Datatilsynet. For EU, se European Commission.