Bakgrunnssjekk er selvsagt ikke ulovlig. Det ville vært rart om det å dokumentere fakta skulle være forbudt, men likevel er det mange som er usikre på hva man har lov til å gjøre. Siden bakgrunnssjekk kan spenne vidt i hensikt og innhold, er det likevel viktig å huske på at det finnes områder som har restriksjoner eller sær-krav. Å sette seg inn i de lokale lovene og retningslinjene er alltid en god start…

Bakgrunnssjekk kan avsløre et vell av informasjon, inkludert kriminell historikk, økonomisk status, ansettelser, utdanning og annen informasjon.

HammerSelv om dette noen ganger kan virke som en invasjon av privatlivet, er det lover på plass for å beskytte enkeltpersoner mot utilbørlig innhenting, bruk og oppbevaring. Lovene varierer fra land til land, selv om de i hovedsak følger noenlunde samme prinsipielle retningslinjer.

For å være sikker på at informasjonen avdekket i bakgrunnssjekk brukes på en forsvarlig måte, er det viktig at både den enkelte som blir utsatt for sjekk (kandidaten) og parten som ber om det (f.eks. en arbeidsgiver eller en leverandør av bakgrunnssjekk) forstår hvilken informasjon som kan og ikke kan brukes i vurdering og beslutningsprosesser. Følger man regelverket konsekvent sikrer man en rettferdig og lovlig evalueringsprosess.