Kunnskapssenteret /

Personvern

Hva er personvern? Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Bakgrunnssjekk skal ikke være til hinder for dette. Derfor er det smart å ha personvern i bakhodet når man planlegger og gjennomfører bakgrunnssjekk eller andre prosesser der man behandler personopplysninger.

Som individ har du helt tydelige rettigheter: Du kan når som helst kreve innsyn, retting og sletting, og dine ønsker/restriksjoner skal tas hensyn til. Prosessen skal først og fremst sikre dine rettigheter, men samtidig hindre at opplysninger om deg kommer på avveie.

SecurityVirksomheter skal selvsagt følge loven, men bør også lage seg egne retningslinjer som er relevante for de aktivitetene man har.

Lær mer om personvern hos Datatilsynet (Norge),
eller European Commission (Europa).

Meditor og personvern

Meditor har et dedikert personvernombud, og tar personvern seriøst. Vi følger alltid gjeldende lov, uavhengig av kandidatens nasjonalitet eller kildenes geografiske tilhørighet. Vi behandler alle opplysninger (CV, vitnemål, samtykke, e-poster) trygt og utilgjengelig for uvedkommende.