Žinių bazė /

Informacija kandidatui

Kas yra kandidatas?

Kandidatas yra asmuo, kurio duomenys bus tikrinami. Kadangi tai yra žmogus, galintis pateikti tiksliausią informaciją, jis yra pats svarbiausias duomenų tikrinimo procese.

Kodėl jūsų duomenys yra tikrinami

Tai, kad kažkas tikrina jūsų duomenis, yra gerai; tai reiškia, kad pretenduojate į poziciją. Jūsų duomenis nuspręsta patikrinti ne dėl to, kad kažkas jumis abejotų ar įtarinėtų sukčiavimu, o dėl to, kad įmonė laikosi aukštų saugumo standartų ir renkasi duomenų patikrą kaip vieną iš įdarbinimo kriterijų.

Įmonė galėjo pareikalauti duomenų patikros dėl kelių priežasčių:

 • Vidinės tvarkos reikalavimai
 • Klientų ar partnerių pageidavimai
 • Vyriausybės reikalavimai tam tikrai pozicijai ar funkcijoms

Kaip kandidatas, Jūs galite turėti savo nuomonę apie asmens duomenų patikrą. Tačiau prieš nuspręsdamas, kad tai nesąmonė, nereikalinga ar vargina, prisiminkite, dėl ko tai yra daroma. Jei manote, kad esate per svarbus duomenų patikrai ar neturite tam laiko, tai tik įrodo, kad Jūs nesate tinkamas kandidatas.

Jūs būsite informuotas iš anksto

Jei su jumis susisiekiama dėl jūsų duomenų patikros be jūsų išankstinio sutikimo, turėtumėte atsisakyti bendradarbiauti. Įmonė yra atsakinga už savalaikį ir išsamų jūsų informavimą. Jei duomenų patikra yra patikėta išoriniams įmonės partneriams, įmonė vis tiek privalo jus informuoti apie proceso eigą.

Informacija apie duomenų patikrą yra pateikiama darbo skelbimuose, internetinėse svetainėse, darbo pokalbio ar sutarties dokumentuose. Žinoti, su kuo sutinkate ir ką pasirašote – jūsų atsakomybė.

Jūs sužinosite, kokia informacija bus tikrinama, prieš pasirašydami sutikimą. Paspauskite čia ir pamatysite, kokią informaciją įmanoma patikrinti.

Jūs turite pasirašyti sutikimą

Jūs turite pasirašyti sutikimą dėl duomenų patikros tam, kad ji būtų pradėta. Tikriausiai gavote sutikimo formą, kurią turėtumėte užpildyti, pasirašyti ir grąžinti. Niekas neturi būti verčiamas pasirašyti sutikimo, o be jo jūsų duomenų patikra bus nutraukta (tiesą sakant, ji net nebus pradėta).

Jei sutinkate su duomenų patikra, jūs turite tam tikras teises:

 • Teisę gauti prieigą, pataisyti ir ištrinti savo duomenis duomenų bazėse
 • Teisę žinoti, kas naudos jūsų informaciją
 • Teisę žinoti, kokia informacija bus naudojama
 • Teisę atsisakyti duomenų patikros ar jai nustatyti aiškias ribas
 • Teisę bet kuriuo metu panaikinti raštišką sutikimą

Reikalavimai raštiškam sutikimui yra nustatyti Vyriausybės. Nors atskirose šalyse jie gali šiek tiek skirtis, galioja bendras tarptautinis susitarimas dėl kandidato teisių.

Lietuvoje galiojantys reikalavimai aprašyti Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Europos Sąjungoje galiojantys reikalavimai aprašyti Europos Komisijos.

Kaip ilgai galioja sutikimas su asmens duomenų patikra?

Sutikimas su asmens duomenų patikra galioja tik šiam vienam procesui ir negali būti naudojamas kitiems tikslams.

Kadangi duomenų patikra yra ribota laike, sutikimo galiojimo laikas yra nurodytas ant dokumento, kurį pasirašote. Įprastai toks dokumentas galioja iki 2 – 3 mėnesių, nes tai ilgiausias laikotarpis, kiek gali trukti asmens duomenų patikra.

Jūs privalote dokumentuoti savo biografijos faktus

Duomenų patikrai dažniausiai naudojami dokumentai, paprastai pateikiami kandidatuojant į darbą, tačiau kartais jūs galite būti paprašytas pateikti ir identifikacijai reikalingus dokumentus, pavyzdžiui, pasą ar vairuotojo pažymėjimą.

Atminkite, kad JŪS esate svarbiausias asmuo. Jūs žinote savo istoriją geriausiai ir žinote, kas yra tiesa. Dėl to proceso metu su jumis gali būti susisiekta, prašant patikslinti tam tikras detales ar kitaip padėti duomenų patikros įgyvendinimui. Jeigu yra kažkas, ko jūs nenorėtumėte, prašome informuoti jus samdančią įmonę arba įrašyti komentarą sutikimo formoje.

Patarimai:

 • Kritiškai peržvelkite savo gyvenimo aprašymą; atminkite, kad jame pateiktą informaciją vertins kiti žmonės.
 • Miglota ar nepilna informacija gali paveikti duomenų patikros rezultatą.
 • Stenkitės būti tikslūs ir konkretūs.
 • Turėkite elektronines svarbių dokumentų versijas.

Kas yra klientas?

Klientas yra tas, kuris užsako asmens duomenų patikrą. Dažnai tai yra žmogiškųjų išteklių atstovas ar atrankų bendrovė. Klientas inicijuoja procesą ir gauna rezultatus.

Kas yra asmens duomenų tikrintojas?

Asmens duomenų tikrintojas yra asmuo, atsakingas už asmens duomenų patikros įgyvendinimą. Duomenų tikrintojas atlieka paiešką automatinėse duomenų sistemose, susisiekia su visais šaltiniais ir turi prieigą prie visų Jūsų dokumentų.

Be abejo, tai yra asmuo, kurio duomenų patikrą Meditor atliko prieš įdarbindama, ir kuris yra kompetentingas atlikti savo darbą bei atsakyti į jums kylančius klausimus.

Kas yra šaltinis

Šaltinis – tai informacijos autorius bei teisėtas savininkas, bet taip pat tai gali būti ir pašalinis asmuo, kuris turi prieigą prie informacijos ir gali ją naudoti atstovaudamas savininką.

Tikrinant išsilavinimą, šaltiniu gali būti universitetas, tikrinant darbinę patirtį – įmonė. Jei informacija ieškoma duomenų bazėse ar archyvuose, šaltinis gali būti internetinis.

Duomenų patikra yra virtuali

Įdarbinimo procesas yra globalus ir įmonės samdo kandidatus iš viso pasaulio. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl duomenų tikrinimo įmonės samdo skirtingų tautybių darbuotojus.

Jei Meditor užsiima Jūsų duomenų tikrinimu, už tai atsakingas darbuotojas gali būti Singapūre, Lietuvoje ar Ispanijoje, net jei kandidatas yra norvegas, dirbantis Norvegijoje. Kadangi visas bendravimas yra virtualus, nėra skirtumo, kur yra užpildoma duomenų patikros ataskaita.

Darbo procesas atitinka Lietuvos įstatymus bei Lietuvos / Europos Sąjungos duomenų privatumo nuostatus ir yra griežtai kontroliuojamas. Informacija ir dokumentai yra perduodami naudojant Microsoft Azure, kuris yra vienas iš saugiausių informacijos perdavimo būdų. Pašaliniai asmenys neturi prieigos prie Jūsų duomenų bei dokumentų.

Kas naudoja informaciją

Duomenų patikra dažniausiai baigiama pateikiant vienokią ar kitokią ataskaitą. Ši ataskaita naudojama kaip priedas prie klausimynų, interviu ar kitų kriterijų, kuriuos įmonė naudoja, siekdama priimti optimalius sprendimus

Duomenų patikrą gali atlikti įmonė, kurioje asmuo darbinasi, arba ji gali paskirti šią užduotį savo partneriams (specializuotai duomenų patikros įmonei). Jūs turėtumėte būti aiškiai informuotas, kas naudoja informaciją apie jus.

Informacija apie jus (jūsų gyvenimo aprašymo turinys ir aktualūs priedai) yra pateikiama šaltiniams. Pastarieji gauna jūsų pateiktų dokumentų kopijas ir palygina juose esančią informaciją su savo archyvų ar įrašų duomenimis, siekdami patvirtinti informacijos tikrumą.

Su šaltiniais gali būti bendraujama telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar per internetinę sistemą. Dažniausiai susisiekimo būdas priklauso nuo šaltinio.

Rezultatų saugojimas

Jei jūs jau įsidarbinote, rezultatai yra pateikiami įmonei kartu su kitais asmeniniais dokumentais. Tačiau, jei nesate įdarbintas, įmonė neturi jokios priežasties saugoti jūsų duomenų patikros rezultatų.

Kadangi rezultatus turi tik duomenų patikrą užsakiusi įmonė, jūs turėtumėte susisiekti su ja, jei norėtumėte gauti ataskaitos kopiją. Duomenų patikrą vykdžiusi įmonė, atlikusi užsakymą, sunaikina visą su jumis susijusią asmeninę informaciją bei dokumentus.

Čia galite pamatyti Norvegijos duomenų apsaugos inspekcijos nurodymus apie duomenų patikros rezultatų saugojimą.

Kontaktai

Meditor Baltic UAB
+370 618 88507
[email protected]