Žinių bazė /

Informacija klientams

Kas yra Klientas?

Mūsų Klientas yra asmuo ar kompanija, užsakanti duomenų tikrinimą. Dažniausiai tai įvairių kompanijų žmogiškųjų išteklių skyriai arba įdarbinimo agentūros. Klientas inicijuoja procesą ir yra galutinio rezultato (ataskaitos) savininkas.

Kas yra Kandidatas?

Kandidatas yra asmuo, kurio duomenys bus tikrinami patikros proceso metu. Jis yra svarbiausias asmuo šiame procese nes tik kandidatas gali pateikti reikalingą informaciją.

Kas yra asmens duomenų tikrintojas?

Tai asmuo, atsakingas už duomenų tikrinimą. Asmens duomenų tikrintojas atlieka nuoseklią kandidato pateiktos informacijos bei dokumentų analizę, kontaktuoja su šaltiniais.

Jo kompetencija leidžia atlikti paskirtas užduotis duomenų tikrinimo procese. Verta pažymėti, jog visų tikrintojų duomenys taip pat buvo patikrinti Meditor.

Kas yra Šaltinis?

Šaltinis yra asmuo, institucija ar duomenų bazė galinti patvirtinti asmens duomenų tikrinimo metu gautą informaciją.

Universitetas gali būti šaltinis siekiant patvirtinti asmens išsilavinimą, kompanija – darbo patirtį. Šaltiniais taip pat gali būti įvairios internetinės duomenų bazės, teikiančios patikimą informaciją.

Asmens duomenų tikrinimas yra virtualus

Įdarbinimo procesas yra globalus ir įmonės samdo kandidatus iš viso pasaulio. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl duomenų tikrinimo įmonės samdo skirtingų tautybių darbuotojus.

Jei Meditor užsiima Jūsų duomenų tikrinimu, už tai atsakingas darbuotojas gali būti Singapūre, Lietuvoje ar Ispanijoje, net jei kandidatas yra norvegas, dirbantis Norvegijoje. Kadangi visas bendravimas yra virtualus, nėra skirtumo, kur yra užpildoma duomenų patikros ataskaita.

Darbo procesas atitinka Lietuvos įstatymus bei Lietuvos / Europos Sąjungos duomenų privatumo nuostatus ir yra griežtai kontroliuojamas. Informacija ir dokumentai yra perduodami naudojant Microsoft Azure, kuris yra vienas iš saugiausių informacijos perdavimo būdų. Pašaliniai asmenys neturi prieigos prie jūsų duomenų bei dokumentų.

Ko tikimės iš Kliento?

1. Informuokite Kandidatą apie jo duomenų tikrinimą prieš prasidedant procesui. Daugiau apie tai skaitykite čia. Jeigu Kandidatas deleguojamas kitos įmonės, labai svarbu jį informuoti kas atliks patikrą.

2. Asmens duomenų tikrinimas atliekamas ne tik dėl jūsų, bet ir dėl pačio Kandidato. Norint gauti kokybišką rezultatą būtinas pasitikėjimu ir aktyvia komunikacija paremtas bendradarbiavimas.

3. Įsitikinkite, jog žinote ką norite patikrinti. Neretai jau sutartyje numatoma, kokie duomenys bus tikrinami ir klientams sukuriami tam tikri paslaugų teikimo paketai. Jei nesate tikri, kuri paslauga jums reikalinga, susisiekite su mumis.

4. Pateikdami užsakymą visuomet pridėkite reikalingus dokumentus (CV, diplomai ir t.t.). Neretai Kandidatas prieš įsidarbindamas pateikia tam tikrus dokumentus, tad persiųsdami juos mums sutaupytumėte laiko ir užsakymas būtų įvykdytas greičiau.

Jeigu norite patirkinti Kandidato tapatybę pridėkite jo paso, ID kortelės arba vairuotojo pažymėjimo kopiją. Siekiant patikrinti asmens išsilavinimą reiktų pateikti diplomo ar pažymėjimo kopijais. Jeigu šių dokumentų neturite, paprašykite Kandidato juos pateikti.

5. Nepridėkite dokumentų, kurie nėra būtini patikros procesui, kitaip rizikuojate, jog bus tikrinama nereikalinga informacija. Dažnai pateikus per daug informacijos tikrintojui sunku atpažinti reikiamus duomenis.

6. Jeigu gaunate užklausų iš Kandidato ar duomenų tikrintojo atsakykite jiems kiek galėdami skubiau. Dažnai nutinka taip, kad užsakymo vykdymas sustabdomas, nes Klientas pateikė ne visą reikalingą informaciją.

Patikra yra konfidenciali

Duomenų patikra turėtų būti konfidenciali. Jūs neturite teisės žinoti, kur kandidatas mėgina įsidarbinti ir kitų su tuo susijusių detalių. Pasistenkite nepersiuntinėti užklausos apie kandidatą įmonės viduje, nebent žinote, kam ji yra skirta. Perspėkite užklausos siuntėją, jei jūs nesate žmogus, į kurį reikėtų kreiptis.

Kas naudojasi gauta informacija?

Patikrinta informacija turėtų padėti jums apsispręsti dėl tinkamiausios kandidatūros. Galutinis patikros rezultatas yra ataskaita, kuri pateikiama kaip dokumentas arba virtualiu būdu mūsų sistemoje.

Pateikus patikros ataskaitą, tik jūs kaip Klientas galite ją išsaugoti. Mes nesaugome su Kandidatu susijusios informacijos ar dokumentų.

Sukurkite instrukcijas savo įmonės viduje

Rekomenduojame sukurti vidines instrukcijas savo įmonėje, kurios apibrėžtų duomenų tikrinimo įgyvendinimą. Daugiau apie tai galite paskaityti čia.