Kunnskapssenteret /

Hva er bakgrunnssjekk?

Bakgrunnssjekk er prosessen med å innhente, sammenligne og dokumentere informasjon i den hensikt å bekrefte eller avkrefte innholdet. Ofte brukes verifisering (av latinsk verus = sann/bevise en påstands gyldighet).

Last ned PDFLast ned PDF

I motsetning til referansesjekk er bakgrunnssjekk alltid en helt uavhengig og nøytral prosess, der målet er å dokumentere opprinnelse, ekthet og gyldighet.

Det er delvis en veldig manuell prosess, der kilder (f.eks. skoler og arbeidsgivere) kontaktes for å bekrefte innholdet i et fysisk dokument (CV, vitnemål, karakterutskrift, attest etc.) eller annet dokument som oppdragsgiver ønsker verifisert. Normalt kontaktes kilder via telefon, e-post, faks eller i online systemer. Bakgrunnssjekk kan også være automatisk datainnhenting eller søk i tilgjengelige online kilder (ID, kredittsjekk, næringsinteresser, adresseregistre etc.)

Bakgrunnssjekk kan også være automatisk datainnhenting eller søk i tilgjengelige online kilder (kredittsjekk, næringsinteresser, adresseregistre etc.)